Tomt

TOMT

 

Tomten är c:a 1,5 ha stor och består av trädgård, skog och åker. På andra sidan vägen mot sjön finns ett arrendetomt på c:a 1 ha. Arrendet kostar ingenting och följer huset.

 

Fastigheten ligger längs väg 240 som går från Hagfors till Molkom. På baksidan finns bara skog med tillräckligt utrymme till promenader.

 

På tomten finns även en egen del skog med mest björk och gran. I trädgården finns appelträd, bärbuskar med svart och röd vinbär, hallon och krusbär. Det finns även en oanvänt växthus som är i behov av några nya fönster. Vidare finns åkermark ner till vägen som fortsätter över vägen som arrenderat mark.

 

Bakom huset finns en gammel jordkällare som inte används.

 

Från tomten har du en fin utsikt mot Lidsjön med möjligheter att hoppa i vattnet eller i din kanot.

 

Infarten är belyst med en timerfunktion. I slutet på infarten finns brevlådor och på c:a 100 meter stannar bussen till Hagfors och Karlstad.

 

Direkt till alla bilder.

PERCEEL

 

Het perceel is c:a 1,5 ha groot en bestaat uit tuin/gazon, bos en weide. Aan de overkant van de weg naar het meer toe ligt nog een hectare met weidegrond welke zonder kosten gepacht wordt.

 

Het perceel ligt toegankelijk aan weg 240 van Hagfors naar Molkom. Aan de achterkant grenst het aan bos, welke zo´n twaalf kilometer verderop afgegrenst wordt door weg 62. Genoeg mogelijkheden om lekker door het bos te struinen dus.

 

Op het perceel zelf ligt ook een stukje eigen bos met hoofdzakelijk berken en dennen. In de tuin staan appelbomen, een kersenboom in wording, diverse bessenstruiken met aalbessen, zwartebessen, frambozen en kruisbessen. Ook staat er in de tuin een ongebruikte kweekkas, waar enkele ruiten gesneuveld zijn. Verder ligt er een weide naar de weg toe en aan de overkant van de weg naar het meer toe ook nog een stuk weide (in bruikleen).

 

Achter het huis ligt een oude grondkelder, welke niet gebruikt wordt.

 

Vanaf het perceel heb je een heerlijk uitzicht op het Lidsjön, met mogelijkheden om zo zelf of met je kano het meer in te duiken.

 

De oprit naar de huizen is verlicht met een timerfunctie. Aan het einde van de oprit staan de brievenbussen en op zo´n 100 meter van de oprit is een bushalte voor de bus naar Hagfors en Karlstad.

 

Direct naar alle foto´s.

Email: hus@kila.nl

Copyright @ All Rights Reserved