Frågelista

Frågor och Svar

 

 

Finns det nödvändiga bygglov med medföljande slutbesiktning? Ange eventuella anmärkningar.

Nej

Finns det anmärkningar från sotare, Byggnadsnämnden, Miljöförvaltningen etc. beträffande oljetank, ventilation, eldstäder, rökgångar m.m.?

Nej

Har du observerat defekter eller fel i byggnaden? T. ex. i dränering, isolering, väggar, tak etc.

Nej

Har du uppmärksammat fel i vatten-, avlopp- eller elsystem?

Nej

Finns det egen brunn till fastigheten? Om ja, har mängden vatten varit bristfällig för normal konsumtion eller av dålig kvalitet?

Ja, bra vatten.

Har du själv gjort reparationer, underhållsarbete eller tillbyggnader utöver normal skötsel?

Ja, se bilaga

Finns det några övriga brister i fastigheten som du har uppmärksammat?

Nej

Hur många nycklar finns det till bostaden?

7 st. till huvudbyggnaden, 2 st. till annexet, 1 till jordkällaren samt 1 st. till stugan

Har någon nyckel gått förlorad?

Nej

 

Email: hus@kila.nl

Copyright @ All Rights Reserved